söndag 4 oktober 2015

Vid vägs ände


Migrationsminister Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson gjorde något ovanligt och kallade till presskonferens i all hast på lördagen. Syftet enligt ministern var att ge en lägesbeskrivning (det kunde alltså inte vänta till måndag?).

Bilden är dyster. Migrationsverket har haft bekymmer med att hitta boenden ända sedan 2011, då myndigheten fick slut på lägenheter. Sedan dess har problemet lösts med att upphandla nya dyra asylboenden och förtäta de redan existerande. Följden av bostadsbristen har blivit att även människor som redan beviljats uppehållstillstånd sitter kvar i Migrationsverkets förläggningar. Samtidigt fylls dessa boenden på hela tiden, och kostnaderna skenar vid nya upphandlingar.

Nu har vi hamnat i en tredje fas där inte heller nya asylboenden och fler sängplatser per kvadratmeter räcker. Med ett inflöde av uppemot 1 500 asylsökande per dag räknar Migrationsverket med att tvingas ta så kallade evakueringsplatser i anspråk.

Migrationsverket har inventerat hur många platser som skulle kunna skakas fram på detta sätt. Det handlar om ungefär 10 000 platser i hela landet. Vi talar då om madrasser på golvet i gymnastiksalar och liknande anläggningar till vilka människor kan föras vid större katastrofer, som översvämningar, bränder och så vidare (vi får således hoppas att Sverige inte drabbas av en stor katastrof någonstans i närtid). Utöver detta kommer Kriminalvården kunna inhysa möjligen något tusental och ytterligare några tusen kan förpassas till militärförläggningar.

Men även om alla dessa platser tas i anspråk räcker de med dagens inflödestakt i en till två veckor. Sedan då? Modulbostäder, säger Danielsson. Sådana ska byggas för runt 70 000 människor. Men de kan inte sättas upp utan grundliga förberedelser, så vi ska inte räkna med att se något mirakel ske på denna sida nyåret.

Om vi leker med tanken att antalet asylsökande som kommer till Sverige ligger kvar på den senaste veckans nivåer året ut, kommer vi under årets sista kvartal ta emot mellan 92 000 och 138 000 asylsökande. Regeringen och Migrationsverket kan egentligen bara be till vädergudarna om att det blir en svinkall och besvärlig vinter i Europa som minskar flyktingströmmarna drastiskt.

Det borde framgå för de flesta att dagens asyltryck inte är hållbart. Att gränsen för vad det svenska samhället klarar av har passerats. Det handlar ju inte bara om sängplatser. De flesta kommer få stanna varför det även handlar om vård, skola, SFI-lärare, kontakter med Arbetsförmedlingen och mycket annat.

Dock sänds ingen signal från regeringen om att den lägger om migrationspolitiken. Detta är egentligen det mest häpnadsväckande i hela situationen. Regeringen drar inga slutsatser av sin egen politik, och den har över huvud taget inte planerat för dess konsekvenser. Morgan Johansson säger att ingen kunnat förutse dagens situation. Ursäkta, men vi har sett en stadig ökning av asylsökande till Sverige i fyra års tid. Vilken sten har regeringspartierna sovit under?

Alla som fått avslag ska avvisas, är budskapet. Detta för att frigöra de platser de i dag ockuperar. Men det handlar enligt migrationsministern om 6 000 människor, alltså platser som täcker behovet i tre till sex dagar (och frågan är om polisen ens har resurser att sköta utvisningarna).

"Vi har nått vägs ände", sa Migrationsverkets generaldirektör. "Vi kan klara det här som land", sa migrationsministern hoppfullt och vädjade till "alla som redan gör ett fantastiskt jobb att göra ytterligare en kraftansträngning för att vi ska klara den här uppgiften." Regeringen vill alltså att kommuner som Trelleborg, vars kommunledning skrivit ett brev till både regeringen och Migrationsverket och bönat och bett om att få slippa ta emot fler ensamkommande, ska göra mer. Det är inte lite fräckt.

Vi ser pressade ministrar hålla stapplande presskonferenser. Vi ser paniken ute i kommunerna. Nu är tiden kommen för politiskt ledarskap. Det ser vi däremot ingenting av. 

Läs även:
Anna Dahlberg, Fnordspotting, Cornucopia

lördag 3 oktober 2015

Grattis, Tyskland!


För 25 år sedan hände det fantastiska: Tyskland enades. Året innan hade Berlinmuren sensationellt fallit och euforiska människor strömmat över gränsen. DDR var historia.

Efter att landet slagits sönder i Hitlers krig, delats av ockupationsmakter och östra Tyskland blivit en del av det kommunistiska östblocket i över 40 långa år, var nu landet åter igen enat.

Då såg det ljusare ut än på länge. Kommunismen hade fallit. Demokratin och marknadsekonomin segrat. I dag krisar EU, euron är ett haveri utan dess like och hanteringen av migrantströmmarna visar på hur splittrad unionen i själva verket är.

Tyskland har gjort en fantastisk resa på bara ett kvartssekel. Från gruset och stenhögarna efter de allierades bombangrepp, genom diktatur och tyranni både före och efter kriget, har Tyskland rest sig och blivit en stabil liberal demokrati i hjärtat av Europa. Det är ett på många sätt oerhört sympatiskt land, även om vurmen för EU:s överstatlighet är svår att smälta.

Grattis, Tyskland.

fredag 2 oktober 2015

Välfärdsstatens strupgrepp


Vem tjänar på välfärdsstaten? Tillräckligt många för att den ska bestå, är ett givet svar. Men sanningen är förstås inte så enkel. Många vet inte hur mycket skatt de betalar in (de ser kommunalskatten som dras på lönen varje månad och tror att det är allt) och det är inte lätt att räkna på hur mycket man får tillbaka i form av välfärdsförmåner varje månad.

Vi fortsätter i ren slentrian. Många ser inga alternativ till dagens universella välfärdsmodell. Samtidigt byggs en parallell modell med privata sjukförsäkringar upp, vilket blir lite ironiskt eftersom dessa försäkringar visar att vi de facto skulle klara oss utan att staten tar ut så här höga skatter.

Många är uppenbara förlorare på välfärdsmodellens konstruktion. Ensamstående vid god hälsa och utan barn har inte mycket att hämta här. De får bara betala.

Thomas Engström på Expressen Kultur skriver på temat när han förklarar varför han vill lämna Sverige:
Sverige är ett paradis, självfallet, för dem som redan har det stabilt. Mindre roligt är det för oss andra, för oss som frilansar och tvingas betala två tredjedelar av våra intjänade pengar i skatt till ett system som aldrig någonsin kommer oss till del. Är man dessutom barnfri och frisk framstår alltihop som rena rånet.
Det är både ovanligt och uppfriskande att läsa den här sortens kritik mot den universella välfärdsmodellen som inte kommer från välmående högborgerligt håll.

Engströms kritik träffar precis rätt. Det handlar inte om snålhet eller bristande solidaritet. De allra flesta är beredda att bidra till välfärdens kärna för att slippa ha hemlösa ute på gatorna eller att fattiga ska dö i onödan. Men det måste samtidigt finnas en mening i att bidra med en stor del av sina egen lön till andra människor. Vissa av oss är de facto stora nettoförlorare i det gigantiska transfereringssystemet. Detta talas det sällan om. Alla invändningar göms av utslitna mantran om "solidaritet".

Faktum är att vi nu börjat nå en nivå när inte ens världens högsta marginalskatter räcker för att erbjuda en snabb och effektiv vård, en bra skola och en värdig äldrevård åt våra föräldrar. Om den tiden någonsin fanns är den nu definitivt förbi. Därför skaffar alltfler egna försäkringar för att täcka upp de uppenbara brister som välfärdssystemet lider av i fråga om att leverera det vi betalat för.

Kruxet är att vi därmed betalar dubbelt. Välfärdsstaten håller oss i ett strupgrepp - vi kan inte välja.

Möjligheten att utträda ur Välfärdsstaten AB efterfrågas härmed. Vi som vill och kan klara oss själva. Vi som är friska, krya, har hyggliga inkomster och kan leva våra liv utan att belasta någon annan vill ha möjligheten att hoppa av. Endast ett statligt tvång hindrar oss.

Det är dags att börja diskutera en exit-strategi. En välfärdsstat som inte levererar men ändå vill ha våra pengar finns det ingen poäng med att omhulda.

Tidigare bloggat:
Striden för välfärdsstaten

Hela Sverige famlar


Det började med att det var en vinst för samhället (vilket skulle bevisas inte minst av den numera ökända Sandvikenrapporten). Sedan sades det att det var en vinst "på sikt". Snart omdöptes detta till en "investering" för framtiden och ett stort behov i ett land med en åldrande befolkning.

När regeringen i går höll presskonferens med anledning av den rekordstora asylinvandringen varnades för "enorma ekonomiska påfrestningar". Synen på asylinvandringen har onekligen förändrats, åtminstone retoriskt. Vissa, som Miljöpartiet, kommer aldrig vilja diskutera kostnader eller praktiska problem. Men Socialdemokraterna tar nu alltmer bladet från munnen. Politiken ligger däremot fast. S och MP regerar ju tillsammans.

Det var två avmätta och till synes trötta ministrar som mötte den samlade pressen i går. Man kunde ana att de förmodligen suttit i ganska många och långa möten på sistone. Det talades åter igen om "ordning och reda" i mottagandet. Ett mantra vi hört ganska länge nu, men hittills har regeringen inte vidtagit några åtgärder av vikt i den riktningen.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman upprätthåller polisen "en hög nivå av ordning och säkerhet". En direkt lögn eftersom vi så sent som häromdagen fick veta att polisen tvärtom blivit beordrad att inte kontrollera de migranter som anländer till centralstationerna. Det vore intressant att veta vem som gett den ordern. Är det lokala befäl? I så fall måste de rimligen ha fått ordern uppifrån.

24 000 sökte asyl i Sverige bara i september.

Antalet ensamkommande till Sverige har ökat något i år.

Det var inte det här Stefan Löfven vann valet för att hantera. Han hade förstås hoppats på att tillväxten skulle fortsätta att erbjuda god avkastning till statskassan så att hans regering kunde pumpa in miljarder i skolan, vården och infrastrukturen. Sådant som märks. Nu tvingas hans finansminister tömma statliga bolag på pengar, ta pengar från biståndet och till och med ge sig på en privat biltillverkare i jakt på "kompensation" för att biljätten fuskat med utsläppen.

Statens resurser slukas av migrationspolitiken. Det ger regeringen små möjligheter att bedriva ett reformarbete som märks hos väljarna - och den kan inte chockhöja skatten för vanligt folk heller utan att tappa medelklassen inför valet 2018. Samtidigt märks de enorma ekonomiska påfrestningarna sedan länge ute i kommunerna, där Filipstad medgett att de inte klarar av att upprätthålla samhällsservicen längre.

Jag avundas inte Löfvens situation. Men han har själv valt att sätta sig i den. Kanske hade en förändring varit möjlig - men den förändringen skulle förutsätta att han sparkade ut Miljöpartiet. Och det lär inte hända.

Så räkna med att dagens situation kommer fortsätta att förvärras. Vi har fler presskonferenser att vänta. Regeringen kommer fortsätta att famla.

Läs även:
Fnordspotting

torsdag 1 oktober 2015

Flathetens rike

Varje dag anländer hundratals människor med tåg till Stockholms central. Polisen finns på plats - det är en prioriterad uppgift för polisen just nu, vilket är den officiella förklaringen till att de nedprioriterar alla de 17 000 utvisningsärenden som ligger och väntar på att verkställas.

Volontärer som ingen vet vilka de är tar emot anländande människor - som sedan försvinner. Det är inte klart om de vill söka asyl, vart de ska ta vägen eller vad planen är. Men att det finns pengar inblandade är knappast en vild gissning. Det är trots allt en viss skillnad mellan att dela ut mat och filtar och att fysiskt ta med folk till okänd plats.

Poliser på plats uppger att de är tillsagda att inte ingripa. De står alltså och tittar på när flyktingsmuggling och brott mot utlänningslagen pågår mitt framför deras ögon. Det är en häpnadsväckande flathet. Myndigheterna har alltså ingen som helst aning om vilka människor som kommer till Sverige just nu.

Detta är inte unikt för hur svensk polis arbetar. Under den senaste tiden har det växande antalet EU-migrantläger runt om i landet uppmärksammats i riksmedier. Det har visat sig att en kombination av svårtolkad lagstiftning och en ovilja hos ordningsmakten att kasta ut människor som olovligen befinner sig i sommarstugor och på privat mark skapat en situation där det i praktiken är fritt fram att slå sig ned var man vill.

I lokalpressen har dessa läger varit uppe för diskussion och debatt i flera år. Men nu har frågan nått riksnivå och regeringen. Det ska bli lättare att avhysa människor i olovliga bosättningar, föreslår regeringen. En tydligare lagstiftning kan dock inte komma på plats förrän 2017, vilket betyder att äganderätten är satt på undantag fram tills dess. Ingen ställde frågan till migrations- och justitieministern hur det kan komma sig att Sverige har ett så svagt stöd för äganderätten att denna situation över huvud taget kan uppstå.

Ett tredje aktuellt exempel på svensk ordningsmakts och rättsväsendes flathet är incidenten med den asylsökande som på ett boende angrep just migrations- och justitieministern med en brandsläckare. Efter två ministermord i Sverige kunde man ju tro att alla skulle se väldigt allvarligt på det inträffade. Inte då. Mannen häktades aldrig. Varför häktades inte mannen? Jo, han var asylsökande och inget tydde på att han skulle lämna landet, uppger kammaråklagaren.

Åtalet har nu lagts ned med motiveringen att påföljden för angreppet bara skulle bli böter. Dessutom, hävdas det nu plötsligt, har han lämnat landet. Det sistnämnda visade sig stämma, för i Danmark gjorde sig nämligen samme man skyldig till ett knivöverfall på en dansk polis. Han pekas ut som IS-sympatisör.

Gissningsvis hade Danmark i allmänhet, och den knivhuggne polisen i synnerhet, uppskattat om svenska myndigheter skött sitt jobb. Morgan Johansson själv kan vara tacksam för att mannen bara hade en brandsläckare till hands när han gick till angrepp mot honom.

Jag vill leva i ett land där lagar och regler respekteras, och där den som kränker andras rättigheter straffas. Ett land där polisen finns till för och skyddar oss om som bor här och rättsväsendet ger brottsoffer upprättelse, även om det onda inte kan göras ogjort.

Framför allt vill jag leva i ett land som tar sig självt på allvar. Just nu är Sverige ett flathetens rike. Och ett land som inte tar sig självt på allvar kan inte förvänta sig att någon annan ska göra det heller.

onsdag 30 september 2015

Spänn fast er - detta kommer att bli skakigt

Det är inte lätt att veta vad man ska tro på längre. Jag brukade blogga om socialdemokratiskt skattefnatt, om moralistiska skräplagar gällande sexhandel, om värdet av personlig integritet i en värld där vårt minsta steg följs dygnet runt, året om. (Det sistnämnda försöker jag återkomma till emellanåt, även om jag känner en allt större apati i takt med att den globala massövervakningen blir permanent.)

Men jag märker att mitt fokus har skiftat. Jag kan inte sitta still i båten längre och skriva om skatter, den uttjatade sexköpslagen eller varför detaljhandelsmonopolet på alkohol borde avskaffas när hela landet genomgår vad som mycket väl kan bli en systemkollaps. Därav mina många och långa bloggposter om migrationspolitiken.

Centerpartisten Staffan Danielsson uttryckte på Centerpartiets stämma förra helgen att han var rädd för att partiets migrationspolitik skulle leda till att Sverige "gick in i väggen". Det jag antar att han varnade för är i korthet detta: Om Sverige ensidigt erbjuder människor att söka asyl på ambassader, om Sverige beviljar 77 procent av asylansökningarna och Frankrike endast 22, om lilla Sverige tar emot överlägset flest asylsökande per capita i hela EU i en tid när staten har stora budgetunderskott, sjukkostnaderna skenar, skolan är i kris, äldrevården går på knäna och bostadsbristen är akut, kommer det sluta illa. Vi kommer inte att klara detta med bibehållet välstånd. Danielssons oro viftades förstås bort.

Efter drygt fyra års allt mer ansträngd situation ser vi nu resultatet av migrationspolitiken. Det kommer sedan någon vecka tillbaka tusen asylsökande om dagen till Sverige (de kallas slentrianmässigt "flyktingar" i svenska medier, men det handlar alltså om asylsökande från en mängd olika länder). Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson hävdar att "det finns ingenting som tyder på att det skulle avstanna". Detta är alltså det nya normalläget.

Regeringen går nu in i panikläge. Den ber bland andra Försvarsmakten och Kriminalvården att dammsuga sina fastigheter efter tomma rum som kan förvandlas till flyktingboende. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hävdar att uppställda tält i Kramfors omgående kan förvandlas till flyktingläger för tvåtusen personer. I södra Sverige undersöker Migrationsverket möjligheten att använda ett gammalt skjutfält, Rinkabyfältet, för att bygga enklare bostäder av prefabmodell för tiotusen människor.

Med tusen asylsökande om dagen skulle MSB:s och Migrationsverkets planer tillsammans täcka boendebehovet i knappt två veckor. Sedan behövs nya fält att fylla. Är detta regeringens stora plan? Att fylla svenska åkrar och skjutfält med modulhus för asylsökande? Det kommer en morgondag också. Hur tänker sig regeringen att människor boende i modulhus på gamla skjutfält mitt ute i ingenstans ska kunna få jobb och bostad och bli självförsörjande?

I Värmland konstateras att asylsökande har stort vårdbehov. Många är multisjuka och har kroniska sjukdomar, vilket tär på landstingets resurser. Filipstads kommun medger öppet att den inte klarar samhällsservicen till följd av sitt asylmottagande (som uppgår till tio procent av befolkningen). Betänk två saker med detta: dels hur svenska familjer reagerar när de till följd av överbelastning inte får den vård de betalat för via skattsedeln, dels vilken start i livet de asylsökandes barn får i Sverige när de inte finns plats för dem i skolan.

Det som sker runt om i landet just nu är en accelererande kollaps av våra institutioner. Polisen har slutat utföra sitt uppdrag, vilket gjort att runt 50 000 människor som nekats uppehållstillstånd de senaste åren och vägrat åka hem helt sonika får stanna kvar och inkassera välfärd. Migrationsverket hinner å sin sida inte med, trots nyanställningar. Senast i går meddelades att 100 personer ska anställas i Stockholm - verket söker människor med "någon sorts högskoleutbildning".

Det som sker just nu är att samhällskontraktet rivs. Staten klarar inte av att hålla sin del av avtalet. Den enskilde borde då enligt all logik kunna avstå från att leva upp till sin, alltså sluta betala skatt.

Jag har skrivit det förr, men det förtjänar att upprepas: Sverige har inlett en resa som kommer att bli väldigt gropig och skumpig. Ingen kan i dag säga var den slutar.

Var och en gör bäst i att just nu se om sitt hus. Skaffa privata sjukförsäkringar. Se till att barnen kan gå i privata skolor. Och försöka undanhålla så mycket skatt man bara kan för att ge sig själv en buffert, och slippa betala för ett samhällskontrakt som har brutits av den andra parten. 

Tidigare bloggat:
Snällismen föder rättsosäkerhet
Migrationsvärken
Dags för krissamling

Läs även:
Johan Westerholm, Hans Bergström, PJ Anders Linder, Fnordspotting

Vem bryr sig om verkligheten när man kan fly den med privatjet?

tisdag 29 september 2015

Faktaresistenta politiker

DN fortsätter sin kampanjjournalistik (det känns väldigt bra att ha avslutat prenumerationen). I dag inleds en serie om extremhögerns "faktaresistens". Heléne Lööw skriver dagens artikel i DN Kultur.

Lööw är en respekterad forskare om svensk nazism sedan många år. Däremot är utgångspunkten i hennes text, att resistens mot (eller ointresse för) fakta skulle vara något unikt för just de nationalistiska och främlingsfientliga grupperna, lite underlig.

Lööw skriver apropå ett utspel från Jimmie Åkessons påstående att människor upplever en ökad brottslighet:
Det är en typ av uttalanden som allt som oftast förekommer, inte minst i debatter på nätsajter: vad vi känner och tycker, vilket inte nödvändigtvis är liktydigt med hur någonting faktiskt ser ut – en åsikt och ett faktum är inte samma sak.
Visst är det så. Människor känner och tycker väldigt mycket. Men detta är ju ingalunda unikt för ljusskygga sajter långt ut på högerkanten. Är det något personer på Aftonbladets ledarredaktion, krönikörer i Metro, forskare inom den så kallade genusvetenskapen och artister som görs till talespersoner för dagens flyktingpolitik gör snart sagt varje dag, är det att känna och tycka.

En av dessa "folkkära" artister, Henrik Schyffert, har själv medgett att han inte har någon koll på själva ämnet migrationspolitik. Han känner mest efter vad som är "rätt". Och för detta ges han ett enormt medieutrymme. Schyffert, av alla människor, har blivit en maktfaktor. Inte för att han kan någonting i sakfrågan, utan för  att han känner och tycker saker (Schyfferts påstående att "vi har råd" visar att han inte ens behärskar grundskolematematik).

Mot denna bakgrund måste det sägas vara minst sagt anmärkningsvärt att DN nu drar igång en artikelserie om extremhögerns resistens mot fakta när det i detta postmoderna tidevarv sedan länge pågår ett slags uppror mot fakta, rationalitet, upplysning och ekonomisk vetenskap – från vänster. Vi har ett medielandskap som i hög grad bygger sin journalistik på att känna och tycka. Inte granska, undersöka eller vetenskapligt vederlägga.

Fakta är intressant – så länge den säger det du vill höra. Så fungerar alla politiker, så fungerar företagsledare, opinionsbildare, journalister och (faktiskt) även vanliga väljare. I hög grad.

När Stefan Löfven hävdar att var tredje syrier som invandrar till Sverige är högutbildad påstår han något som inte stämmer. Men det spelar ingen roll, för han säger det många vill höra. Sedan Löfvens uttalande har Tino Sanandaji flertalet gånger visat, med hjälp av offentlig statistik, att statsministerns påstående är helt uppåt väggarna (siffran är tio procent, och då går vi endast på vad asylsökande syrier själva uppger).

Har någon hört statsministern komma med en rättelse? Självfallet inte. Dels gör politiker inte så för att slippa förlora ansiktet (hur förlorat det än är i Löfvens fall), men framför allt spelar fakta ingen roll för de politiska beslut som fattas. Innerst inne gör den faktiskt inte det.

Det finns mängder av fina utredningar som, vilande på solid vetenskaplig grund, motsäger den politik som förs i dag. Regeringarna har instinktivt stoppat dem i byrålådan. Om fakta spelade roll skulle Sverige ha en annan missbruksvård, en annan narkotikapolitik överlag, en annan skolpolitik, en annan skattepolitik, en politik som inte stigmatiserade och kränkte sexsäljare och så vidare.

Fakta spelar emellertid föga roll när politiska beslut ska fattas. Politikerna återkommer i stället till floskler om "värdegrund" och att "det handlar om vilket samhälle vi vill ha". Svensk politik är i dag i hög grad faktaresistent.

Jag gissar att vi inte kommer få se någon granskning av detta i DN.

måndag 28 september 2015

Snällismen föder rättsosäkerhet


I söndagens Agenda visades ett inslag om en romsk familj som efter 12 år i Sverige har fått ett avvisningsbeslut. Familjen har tidigare sökt asyl men fått avslag. Beslutet överklagades till högre instans och nu har domen slutligen vunnit laga kraft. Familjen ska utvisas då den saknar skyddsskäl.

Under åren i Sverige har paret, som kommer från Serbien, skaffat fem barn. Det är runt dessa barns välbefinnande som inslaget tar sin utgångspunkt. Kan familjen inte få stanna för barnens skull? Hela frågeställningen blir väldigt konstig - paret har alltså startat ett liv och skaffat barn i ett land de sedan länge fått veta att de inte har rätt att stanna i. Något slags ansvar borde rimligtvis den enskilde i detta fall ha.

Statsminister Löfven har varit tydlig på sistone med att den som får ett avslagsbeslut på sin ansökan om asyl eller uppehållstillstånd måste återvända. Detta är förstås ett fullt rimligt förfarande. Man ansöker, får sin sak prövad, har rätt att överklaga men får i slutändan ett beslut i högsta instans som vinner laga kraft. Så prövas saken för alla i en rättsstat. Denna rättsstat bygger emellertid på att lagen upprätthålls och att besluten efterlevs. Här har vi problem i dag.

Mer än hälften av alla som får avslag på sin ansökan om att stanna i Sverige ger blanka tusan i beslutet. Många går underjord, andra vet ingen vart de tar vägen. Polisen har i dagsläget 17 000 utvisningsärenden som ligger och väntar på att verkställas. Sedan 2011 har över 50 000 utvisningsbeslut inte verkställts, vilket innebär att tiotusentals människor lever runt om i Sverige trots att de enligt svensk domstol inte har rätt att vistas här. Detta är givetvis problematiskt.

Svenska politiker har medvetet skapat denna situation genom att göra det inte bara möjligt utan också tämligen förmånligt att stanna kvar trots avslagsbeslut och uppmaning att lämna landet. Rätt till sjukvård, rätt till skolgång och en polis som inte längre vågar leta upp gömda familjer genom att följa barnen från skolan till boendet har skapat en orimlig situation där den som struntar i svenska lagar de facto premieras för det. Den miljöpartistiska snällismen skapar en rättsosäkerhet.

Jag kan ha full förståelse för polisens resursbrist i dagsläget. Men det finns sätt att hitta gömda familjer om polisen bara vill hitta dem. Kruxet i dag är att polisen, vis av erfarenhet från tidigare insatser, inte vill ta fajten mot alla "antirasister" som står redo att anklaga polisen för både fascism, rasism, antiziganism och inhumanism bara för att den utför sitt jobb.

Det hela är väldigt enkelt:

Den som stannar i Sverige trots ett avvisningsbeslut tar resurser från alla som har laglig rätt att stanna, från alla som väntar på att få sin sak prövad och från alla som följer lagar och regler i mottagningsprocessen. Detta var även Migrationsverkets generaldirektör tydlig med i Agendas studio.

Löfven har vid ett flertal framträdanden krävt "ordning och reda" i asylmottagandet. Det återstår att se vad denna ordning och reda består i. Om det är respekt för svenska lagar och regler statsministern avser, borde han föregå med gott exempel och omedelbart sparka ut det parti vars själva signum är oordning och oreda - nämligen hans egen regeringspartner Miljöpartiet.

En feministisk fred


"Hello Central Park! Hello New York!"

Var det månne en rockstjärna som klev upp på scenen och mottog publikens jubel? Nej, det var den svenske statsministern Stefan Löfven, som efter sitt framträdande var "klart upprymd", enligt Sveriges Radio.

Löfven talade om att Sverige ska bidra med sanitet till 60 miljoner människor och sa också att han är stolt över att representera världens första feministiska regering. Som om detta epitet inte var nog pinsamt på hemmaplan - behövde han verkligen basunera ut det inför åhörare i självaste New York?

Men jo, regeringen ser verkligen på sig själv som feministisk, och det får även politiska följder. På FN:s kvinnokonferens lovade Sverige att skapa ett "nätverk av kvinnliga fredsmäklare" som inom två år ska kunna sättas in i konflikter världen över.

Varför inte redan nu om det bara är könet det hänger på? Kriget i Syrien måste få ett slut, och vilka kan vara bättre lämpade att få stopp på IS än representanter för den halva av befolkningen som terroristerna ser som lägre stående än djur, som säljs på slavmarknader och våldtas systematiskt? Det är klart att ett feministiskt fredsnätverk kan ordna den biffen!

Jag tänker på Feministiskt initiativ när jag hör statsministern. Ett av landets ytterkantspartier som aldrig låter realism och en jobbig verklighet komma i vägen för visioner och en dröm om att även de värsta förbrytarna i världen kan talas tillrätta med lite maktteori och genuspedagogik.

Gudrun Schyman må ha misslyckats med att ta sitt parti in i riksdagen. Men hennes tankevärld är uppenbarligen högst närvarande i regeringskansliet. Har hon månne gått och blivit politiskt sakkunnig?