fredag 31 oktober 2014

Lite fusk i skolan är väl inte så farligt?


Lars Fonseca har skrivit en avhandling vid Linnéuniversitetet om "normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker". Där ingår synen på fusk.

Alla vet att det fuskas hejvilt i den svenska skolan. Så var det på min tid och så är det fortfarande. Kanske har det rent av blivit värre. Om elever tycker att det är acceptabelt att ta med fusklappar till examinationerna vore väl en sak. Men hur ser lärarna på saken?

Båda elever och lärare anser att det inte är OK att ta med fusklappar till skrivningar. Däremot ser båda grupperna mellan fingrarna på fusk vid "speciella situationer", som när en elev av egen kraft inte lyckas nå upp till lägst godkända betyg i ett ämne eller när en elev drabbas av tillfälliga svårigheter och fuskar sig upp till sin "vanliga" betygsnivå (hur nu detta ska bedömas).

Spontant skulle jag vilja påstå att detta är ett symptom på vad som är fel i den svenska skolan. Slappheten. Låt gå-mentaliteten. Föraktet för kunskap och flit. Viktigast är att alla blir godkända, inte vad de lär sig på vägen dit.

Jag är ändå lite förbluffad över att lärare så öppet kan ha denna inställning, även om det ligger väl i linje med hur den svenska skolan fungerar och hur politiker vill att den ska fortsätta fungera: nämligen fokus på de svaga eleverna och sänkta krav så att alla kommer in på högre utbildningar. Kalla sedan Sverige för en kunskapsnation (sic).

Det blir ett bryskt uppvaknande för de elever som i grundskolan och gymnasiet haft för vana att fuska, och vars lärare sett mellan fingrarna för att eleverna setts som lågpresterande, när det plötsligt spatserar tentavakter och håller koll under examinationerna på universitetet. Måste alla examineras under samma villkor nu, plötsligt!

De kanske rent av kommer känna sig kränkta.

onsdag 29 oktober 2014

Så sant


Någon jäkla ordning får det vara!


Post- och telestyrelsen (PTS) hotar internetoperatören Bahnhof med vite på fem miljoner kronor om de inte börjar datalagra igen.

Andra operatörer har redan fallit till föga. Men Bahnhof har vägrat efter EU-domstolens utslag att bulkdatalagring av alla människors kommunikation, även icke brottsmisstänktas, strider mot rättighetsstadgan, och har önskat få den svenska datalagringen prövad.

Regeringen tillsatte som bekant en lydig utredare för att få "rätt" svar, nämligen att svensk lagstiftning inte är oförenlig med EU-domstolens dom. Fortsätt som vanligt!

PTS var dock av en annan åsikt inledningsvis. Myndighetens initiala bedömning var att den svenska lagstiftningen om datalagring föll samtidigt som datalagringsdirektivet ogiltigförklarades. Den slutsatsen drogs även i andra EU-länder.

Men efter påtryckningar från Rikspolisstyrelsen vände PTS på en femöring och krävde plötsligt att datalagringen ska fortsätta. Nu ger de sig efter olydiga operatörer som bara följer EU-domen. PTS beter sig helt oacceptabelt. Men det är symptomatiskt för hur övervakningsförespråkare, lagstiftare och myndigheter agerar i denna fråga. Lagen kringgås bara för att få fortsätta massövervakningen.

Att Sverige kryper för USA är ingen nyhet. Men någon jäkla ordning får det vara även i den svenska byråkratin. Bahnhof gör det PTS borde eftersträva - ser till att den svenska lagstiftningen prövas i högre instans. Det kommer dock ta flera år innan vi får ett besked och under den tiden fortsätter oskyldiga svenskars kommunikation att övervakas och lagras.

Argumenten för datalagringen är desamma som för massövervakningen i stort: för att hitta vissa skurkar måste vi tråla i all kommunikation. Den som inte gjort något olagligt behöver inte bekymra sig, får vi veta.

Svenska politiker som Johan Pehrson (FP) brukar älska att ta upp barnporren som exempel på brott som bara kan lösas om alla användares kommunikation datalagras. Det är ett ohederligt argument. Om alla människor måste övervakas för att beivra ett enskilt brott (som i normalfallet ger böter), är det faktiskt lagstiftningen det är fel på.

Läs även:
HAX

Just sayin'

Om cannabis var lagligt skulle ingen röka spice.

tisdag 28 oktober 2014

Det här partiet skulle jag rösta på


Årets riksdagsval satte fingret på ett problem som alltfler liberaler och konservativa känner igen sig i: det finns inga vettiga partier att rösta på längre. Alla har kladdat ihop sig i mitten och tycker likadant i alla frågor.

Sju av åtta riksdagspartier är så överens att det inte finns något annat än procentsatser och marginaler att bråka om längre. Sverigedemokraterna sticker ut i migrations- och integrationsfrågorna, men är i övrigt ett tämligen traditionellt socialkonservativt parti med inslag av socialdemokratisk välfärdsvurm. Framför allt har samtliga partier gemensamt att de vill att politiken ska bestämma mer över våra liv.

Det behövs en ny kraft i svensk politik. Ett riktigt alternativ. Det lär aldrig finnas ett parti att omfamna helhjärtat, men om ett nytt parti åtminstone kan stå för hälften av nedanstående idéer, har det min röst.

Från detta nya parti skulle jag vilja se:

FRIHET UNDER ANSVAR
- självförsörjning som ett självändamål, vilket betyder lägre skatter och färre bidrag
- ersätt sysselsättningsmålet med ett självförsörjningsmål (ex: politiken ska syfta till att så många som möjligt blir självförsörjande, inte att de har någon sorts sysselsättning betald av andra)
- likhet inför lagen, oavsett kön, läggning eller härkomst
- alla vuxna har rätt att ingå partnerskap, det ceremoniella sköts privat och religiösa församlingar bestämmer själva vilka som får vigas hos dem
- stärkt äganderätt (ex: staten ska inte förbjuda rökning på andras mark, däremot kan ägaren av egendomen förbjuda någon att röka eller beträda området)
- insikt: det är företagare och entreprenörer, inte politiker, som skapar arbetstillfällen
- mer liberal vapenlagstiftning som inte misstänkliggör skötsamma vapenägare

BROTT OCH STRAFF
- skärpta straff för våldsbrott
- avskaffad "två tredjedelsregel" - tidig frigivning ska vara undantag, inte regel
- större fokus på återfallsprevention under interneringen
- brott utan offer stryks, vilket bl.a. omfattar narkotikainnehav, sexköp, koppleri men också sådant trams som dansförbud utan tillstånd, innehav av viss pornografi och provokativ konst
- reformera nämndemannasystemet - inga politiska domstolar!

SVERIGE I VÄRLDEN
- Sverige ut ur EU, frihandelsavtal med övriga världen
- en självständig utrikespolitik men med gott samarbete med likasinnade stater
- stärkt försvarsmakt med målet att skydda svenska gränser
- bevara en fri riksbank och den svenska kronan

MIGRATION M.M.
- alla som vill komma till Sverige är välkomna så länge de försörjer sig själva och inte begår brott
- den som vill ta hit vänner eller anhöriga förväntas stå för uppehälle och försörjning tills vederbörande löst det själv
- avskaffat enprocentsmål i biståndspolitiken, plocka bort korrupta regimer från biståndslistan och satsa på akut katastrofbistånd som räddar liv
- medborgarskap som förvärvats på oärligt sätt kan återkallas
- alla oavsett härkomst ska ha samma rättigheter på arbetsmarknaden (ex: inga specialanställningar utifrån födelseland)

TRYGGHET OCH RÄTTSSÄKERHET
- stärkt skydd för den personliga integriteten (ex: avskaffad bulklagring av ej brottsmisstänktas kommunikation, en ny FRA-lag som tydligt avgränsar myndighetens befogenheter och en genomlysning av verksamheten vart fjärde år så att ändamålsglidning ej sker)
- fokus på rättssäkerheten i all ny lagstiftning
- inrättandet av en konstitutionsdomstol
- devisen "få men bra myndigheter" förverkligas
- riksdagen bantas på ledamöter (små klasser är bättre än stora)
- tre mandatperioder i rad införs som gräns för hur länge en riksdagsledamot kan sitta
- stärkt yttrandefrihet, vilket betyder att människor får stå ut med att inte allt som sägs, skrivs och på annat sätt uttrycks faller dem i smaken
- ta bort lagen om hets mot (vissa) folkgrupp(er)
- informationsfriheten ska vara skyddad (ex: staten har ej rätt att censurera vare sig tidningar, filmer eller webbsajter)
- religionsfriheten ska skyddas, men övergrepp i religionens namn accepteras ej

SKATTER M.M.
- skala ned progressiviteten i skatteskalan och inför på sikt platt skatt
- sluta straffbeskatta viss konsumtion
- öka flexibiliteten på arbetsmarknaden genom att avskaffa LAS och göra det lättare att anställa och avskeda vid behov
- avskaffa på sikt Arbetsförmedlingen och låt privata aktörer ta över
- allt offentligt stöd till extremistorganisationer och samfund dras in
- avskaffa de generella bidragen och behovspröva de stödåtgärder som anses nödvändiga

ÖVRIGT
- ersätt skolplikten med en läroplikt
- en skola befriad från politisk klåfingrighet (ex: skolan ansvarar själv för disciplin och pedagogik)
- en konst fri från politiken
- staten ska ej syssla med så kallad genusvetenskap

- avkaffa bruksvärdesprincipen, inför marknadshyror stegvis
- röj upp i regelträsket runt bostadsbyggandet, korta byggplanprocessen
- låt ett enhetligt bolag ta över underhållet av järnvägen

- avskaffa en rad statliga monopol, som Systembolagets detaljhandelsmonopol och spelmonopolet
- avskaffa diskrimineringsombudsmannen
- skydd för djur och natur, men ej tokbeskattning
- utbyggd kärnkraft med moderna reaktorer, de fossila bränslena fasas ut

Ungefär så. Kort sagt ett parti som tar idén om frihet under ansvar på allvar. Som erkänner människors integritet och förmåga att vara herrar i sina egna liv. 

Hand upp, någon?
Man kan väl få drömma...

måndag 27 oktober 2014

Med rumpan bar


I Sverige är det som bekant förbjudet att betala för sex. Att de flesta kärleksförhållanden egentligen innehåller något slags byteshandel vad beträffar tjänster och sex, även om det är subtilt, spelar tydligen ingen roll. Sex mot pengar eller tjänster är fult!

Det är lätt att bevaka sexhandeln när den sker utomhus i de ökända kvarteren. Desto svårare är det för polis och prostitutionsgrupper att komma åt det omoraliska beteendet när det sker på hotell och i lägenheter.

Därför önskar polisen få in tips från hotellpersonal och kringboende på misstänkt beteende. Då kan busarna nämligen tas på bar gärning, vilket ofta krävs för att bevisa sexköpet i fråga.

Jag kan förstå om skvallerglada grannar vill hålla koll på vem som har sex med vem. Men detta är faktiskt inget som polisen borde syssla med.

Varje timme som en polis lägger på detta är en timme mindre på att lösa överfall och inbrott. Gärningar som faktiskt medvetet skadar andra människor.

söndag 26 oktober 2014

Tantväldet i politiken

Nu tar kvinnorna plats i toppolitiken. För första gången finns det ingen man överst i styret i Sveriges fem största kommuner. Moderaterna kan snart få sin första kvinnliga partiledare. Och i andra borgerliga partier står kvinnor på tur.
DN berättar i dag att kvinnor leder Sveriges fem största kommuner. Kvinnorna är på frammarsch i politiken.

Frågan är vad vi ska göra åt detta tantvälde i politiken. Har månne den nya jämställdhetsministern några förslag?

Den frihet vi sägs försvara


lördag 25 oktober 2014

Full yttrandefrihet och sexuell dekadens inget för Sverige


Ibland blir den svenska inskränktheten så smärtsamt uppenbar. Som när jag får veta att det pågår en porrfilmfestival i Tyskland.

Jo, Berlin har en egen porrfilmfestival. En fullständigt otänkbar tanke i Sverige. Jag ser framför mig indignerade artiklar från elit- och radikalfeminister, men också från unga nymoralister som ständigt letar något att uppröras över.

Jag föreställer mig indignerade avståndstaganden i krönikor och i kulturbilagor, upprörda replikväxlingar i SVT Debatt och givetvis demonstrationer på plats utanför och på själva festivalen. Så är klimatet i Sverige i dag.

Det blir därför lite märkligt när jag läser om Fredrik Strages syn på det Sverige vi lever i. Strage har reagerat på Ingmar Nevéus beskrivning av de putinska perspektiven på gott och ont. Enligt Nevéus är "onda saker [...] liberal demokrati, full yttrandefrihet och sexuell dekadens" i Putins Ryssland. Därför tycker Strage att dessa är "nödvändiga att försvara till sista blodsdroppen".

Detta instämmer jag givetvis i. Men vilken full yttrandefrihet är det Strage vill försvara i Sverige? Den yttrandefrihet som sätter konstnärer i fängelse? Som inskränker rätten att yttra sig negativt om vissa grupper i samhället (men inte om andra)?

Och vilken sexuell dekadens är det vi har att försvara? Den sexuella dekadens som visar sig i roliga kläder på Prideparaden en gång per år men samtidigt förbjuder samtyckande vuxna att ha sex som de vill? Som upprörs över underklädesreklam, lättklädda kvinnliga karaktärer i TV- och datorspel och inte minst moraliserar över ungas sexualitet?

Inte för att jag har den minsta lust att bo i Putins Ryssland eller tycker att vi ska närma sig detta land. Men det är hög tid att en gång för alla spräcka myten om det fria Sverige med full yttrandefrihet och sexuell frihet. Detta land finns inte.

Om Fredrik Strage vill försvara dessa värden kanske han borde propagera för att de blir verklighet till att börja med. Ett sådant ställningstagande har jag ännu inte sett från honom.

fredag 24 oktober 2014

Mark Zuckerberg pratar kinesiska

Mark Zuckerberg har lärt sig prata kinesiska. Det är ju roligt, och givet Facebooks strävan att ta sig in på den kinesiska marknaden (i dag är Facebook tillsammans med Twitter, YouTube och en rad utländska bloggtjänster blockerat i Kina) också logiskt.

Men att påstå att han talar "flytande" är att ta i. Framför allt brister Zuckerberg i uttal, skiljer inte mellan "cui" och "zui" och missar på tonerna. Det låter därför ungefär som när Ban Ki-Moon pratar engelska, om ni förstår.

En västerlänning som är helt enormt duktig på kinesiska och faktiskt kan tas för en kines om man bara lyssnar på och inte ser honom är Mark Rowswell (som kallar sig 大山, "stora berget", i Kina).

Lyssna och lär, Mark Zuckerberg.